Kerte Hatları ve Sarmallar

program

Main executable for Windows (zip)

Licenses

Source code

Emeği Geçenler

It was created by the CENTRO DE MATEMÁTICA E APLICAÇÕES FUNDAMENTAIS of the University of Lisbon, Portugal. The team was composed by Bruno Almeida, Carlos Albuquerque, Rui Lourenço, Sara Rodrigues and José Francisco Rodrigues, who directed the development of the original concept.

Katkıda Bulunanlar

Bu etkileşimli modül Dünya üzerindeki kerte hatlarını(tüm meridyenleri aynı açıda kesen eğriler) ve bunların düzlem üzerindeki izdüşümlerinin oluşturduğu olağanüstü takıma tekabül eden sarmalları tarihsel bağlamda resmeder.

HOME sekmesi altında karşılıklı etkileşim merkezi ile birlikte biri yerküre üzerindeki kerte hatlarıyla ve bir diğeri ise sarmallarla ilişkili olmak üzere iki bölümden oluşan içeriği bulabilirsiniz. Her bir bölüm iki küçük uygulama için açıklayıcı tanıtım yazıları içeriyor. Ayrıca her sayfaya HOME sekmesinden kolayca ulaşabilirsiniz.